Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật hiện hành thuộc mọi lĩnh vực, D.O đã giúp bạn hệ thống cách khoa học, dể tra cứu. Kính mời quý khách vào đọc, miễn phí. Chúc các bạn tìm hiểu tốt vấn đề mình quan tâm

Văn bản pháp luật
 • Luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Công Ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân....
  Chi tiết
 • Luật đầu tư 2005

  Văn bản pháp luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh ; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư của Việt Nam và nước ngoài.
  Chi tiết
 • Luật thương mại 2005

  Văn bản pháp luật này quy định về hợp đồng dịch vụ, khuyến mại, ... và hoạt động mua bán hàng hóa : xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.
  Chi tiết
 • Bộ luật dân sự 2005

  Bộ luật dân sự quy định quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động
  Chi tiết
 • Luật sở hữu trí tuệ

  Luật này quy định về quyền tác giả,quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó
  Chi tiết
 • Luật đất đai

  Văn bản pháp luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
  Chi tiết
 • Luật ngân sách nhà nước

  Văn bản pháp luật này quy định tất cả thu, chi của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để bảo đảm nhiệm vụ của Nhà nước.
  Chi tiết
 • Bộ luật hình sự

  Văn bản pháp luật này có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc
  Chi tiết
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Chi tiết
 • Luật chứng khoán

  Văn bản pháp luật này quy định về hoạt động bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh và dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  Chi tiết
TƯ VẤN ONLINE
Tư vấn Luật
0938 270 977
loan.do77
TẠI SAO NÊN CHỌN D.O ?

D.O là công ty tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi không những hiểu rõ về pháp luật mà còn nắm được tình hình kinh tế trong nước.

 

Bạn cần gì ? Hãy nói với chúng tôi

Bạn có khó khăn gì? Hãy chia sẻ với D.O

Tinh thần làm việc của D.O là :
- Phong cách chuyên nghiệp
- Lắng nghe khách hàng
- Đối thoại để giải quyết vấn đề
- Huớng đến chất lượng hoàn hảo

- Cam kết hoàn thành
- Học hỏi, phát triển và tự hoàn thiện

- Mỗi khách hàng là một người bạn